Teenused

Teenusedisain

 • Trendide analüüs
 • Turu ja konkurentide analüüs
 • Teeninduskontseptsiooni loomine
 • Klienditeekond
 • Teenindusstrateegia väljatöötamine: teenindustavad, tööprotsessid
 • Tagasiside küsimise ja käsitlemise protsessid

Teenindusjuhtimine

 • Teenuste rakendamine praktikas
 • Töökohapõhine erialane juhendamine
 • Suhtlemisoskuste ja teenindushoiakute arendamine
 • Teenindav müük: hoiakud ja oskused
 • Töörõõm ja tööalaste perspektiivide nägemine

Teenindusaudit

 • Testostud
 • Klienditeekond
 • Teenindajate tööprotsesside analüüs

Teenindustalentide sihtotsing

 • Kompetentside vajaduste kaardistamine, teenusest lähtuvalt
 • Valdkonnapõhised kanalid ja võrgustikud
 • Alternatiivsed lahendused otsingule