Teenindusdisain

Teenindusdisain on teenindussfääri uute teenuste loomise või olemasolevate teenuste arendamise protsess, mis kasutab tootedisainis kasutusel olevat metoodikat ning disainmõtlemist.

Teeninduse disainimisel kasutame parimaid praktikaid nii klientide vajadustest, kui meeskonna teadmistest, oskustest ja hoiakutest lähtuvalt.

Detailideni läbimõeldud lahendused teeninduses tõstavad klientide ja töötajate rahulolu ning loovad eeldused ettevõtte konkurentsivõimelisusele ja jätkusuutlikkusele.