• Kompetentside vajaduste kaardistamine, teenusest lähtuvalt
  • Valdkonnapõhised kanalid ja võrgustikud
  • Alternatiivsed lahendused otsingule